Fördelar Med Ett Jordat Liv

Individ * Naturlig Rörelse * "Grounding" - kontakt med jorden * Kost - mer grönt * Socialt Sammanhang * Resilient * Skapande i vardagen * Mer fritid * Mer utomhustid Globalt * Friskt ekosystem * Inga föroreningar * Rättvisa * Mänskliga Rättigheter  Ett Jordat liv, Bilder ***